Site builder

Terms of Use 1. Introduction
Platforma Siteuo została zaprojektowana, aby zapewnić użytkownikom łatwy i efektywny sposób tworzenia i zarządzania własnymi witrynami. Korzystając z Siteuo, zgadzasz się być związany tymi warunkami korzystania, które regulują Twoje dostęp i korzystanie z platformy.


 1. 1 Nasz cel
 • Siteuo to platforma internetowa, która pozwala użytkownikom tworzyć i projektować własne strony internetowe.
 • Te warunki korzystania regulują korzystanie z Siteuo i usług świadczonych przez Siteuo.

1.2 Umowa prawna

 • Korzystając z Siteuo, zgadzasz się być związany tymi warunkami korzystania.
 • Jeśli nie zgadzasz się na te warunki korzystania, nie masz prawa korzystać z Siteuo.

1.3 Konto użytkownika

 • Aby uzyskać dostęp do określonych funkcji Siteuo, będziesz musiał utworzyć konto użytkownika.
 • Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji o swoim koncie i za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta.

1.4 Dostęp do kont; Role i uprawnienia

 • Możesz zezwolić innym osobom na dostęp do swojego konta i zarządzanie Twoją stroną internetową, ale jesteś odpowiedzialny za ich działania.
 • Możesz przydzielać role i uprawnienia innym użytkownikom, aby mieli dostęp do Twojego konta i zarządzali Twoją stroną internetową.

1.5 Własność konta

 • Posiadasz swoje konto i treści na swojej stronie internetowej. Jednak korzystając z Siteuo, udzielasz Siteuo licencji na korzystanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, tworzenie utworów zależnych, wyświetlanie i wykonywanie treści w związku z platformą Siteuo i działalnością Siteuo.
 1. Twoje zobowiązania

 1. 1 Oświadczasz i gwarantujesz, że:
 • Będziesz korzystał z Siteuo tylko w celach legalnych.
 • Nie będziesz używał Siteuo do przesyłania ani udostępniania treści nielegalnych, pornograficznych lub w inny sposób obraźliwych.
 • Nie będziesz używał Siteuo do podejmowania działań nieuczciwych ani nadużyć, takich jak nękanie, zastraszanie lub dyskryminacja innych użytkowników, spamowanie lub phishing, hakerstwo lub nieautoryzowany dostęp do platformy Siteuo
 • Nie będziesz używać Siteuo do naruszania praw autorskich innych.
 • Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa związanych z handlem elektronicznym, jeśli używasz Siteuo do celów e-commerce.
 • Zapłacisz wszystkie stosowne opłaty za korzystanie z płatnych usług Siteuo.
 • Nie będziesz używać Siteuo do prowadzenia żadnych nielegalnych działań.
 • Nie będziesz używać Siteuo do przesyłania wirusów ani szkodliwego oprogramowania.
 • Nie będziesz używać Siteuo do podejmowania działań, które mogą uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Siteuo lub jego serwery.

Naruszenie tych warunków użytkowania może skutkować zakończeniem Twojego konta i podjęciem działań prawnych.


 1. Zawartość i Własność
 • Użytkownicy Siteuo zachowują własność treści, które przesyłają lub tworzą na platformie.
 • Przesyłając lub tworząc treści na stronie Siteuo, użytkownicy udzielają Siteuo nieekskluzywnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej, sublicencji oraz przenoszonej licencji do korzystania, reprodukowania, dystrybucji, tworzenia utworów zależnych, wyświetlania i wykonywania treści w związku z platformą Siteuo i działalnością Siteuo.
 • Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za treści, które przesyłają lub tworzą na platformie oraz za ewentualne konsekwencje prawne wynikające z tego.
 1. Prywatność
 • Siteuo zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich użytkowników.
 • Polityka prywatności Siteuo, dostępna na stronie internetowej, wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, używamy i ujawniamy dane osobowe.
 • Korzystając z Siteuo, użytkownicy zgadzają się z warunkami naszej polityki prywatności.
 1. Opłaty za usługi & Płatne usługi & Faktury & Automatyczne odnawianie subskrypcji & Gwarancja zwrotu pieniędzy
 • Niektóre funkcje Siteuo wymagają opłacenia opłat za usługi.
 • Użytkownicy zgadzają się opłacać wszystkie stosowne opłaty za usługi w ramach korzystania z płatnych usług Siteuo.
 • Faktury będą wysyłane na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.
 • Subskrypcje usług płatnych będą automatycznie odnawiane, chyba że użytkownik je anuluje.
 • Siteuo oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy dla określonych płatnych usług. Szczegóły gwarancji zostaną udostępnione wraz z płatną usługą.
 1. Anulowanie 4.1 Anulowanie przez Użytkownika
 • Użytkownicy mogą anulować swoje konto Siteuo w dowolnym momencie.
 • Aby anulować konto, użytkownicy mogą skontaktować się z zespołem obsługi klienta Siteuo.
 • Po anulowaniu użytkownicy stracą dostęp do swojego konta Siteuo, a ich strona internetowa zostanie usunięta z platformy.

4.2 Anulowanie przez Siteuo

 • Siteuo zastrzega sobie prawo do anulowania konta użytkownika w dowolnym momencie z dowolnego powodu, w tym naruszeń tych warunków użytkowania lub działalności nielegalnej.
 • W przypadku anulowania przez Siteuo, użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mailową i straci dostęp do swojego konta Siteuo, a jego strona internetowa zostanie usunięta z platformy.
 1. Disclaimer of Warranties
 • Siteuo is provided on an "as is" and "as available" basis.
 • Siteuo makes no warranties of any kind, whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
 • Siteuo does not warrant that the platform will be uninterrupted or error-free.
 1. Limitation of Liability
 • In no event shall Siteuo be liable for any damages whatsoever, including but not limited to direct, indirect, special, incidental, or consequential damages, arising out of or in connection with the use of Siteuo or the cancellation of a user's account.
 1. Indemnity
 • Użytkownicy zgadzają się zobowiązać i zwolnić Siteuo, jego spółki zależne oraz jego i ich urzędników, agentów i pracowników, od odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, działania lub żądania, zobowiązania i ugody, w tym w szczególności rozsądne opłaty prawne i księgowe, wynikające z użycia Siteuo w sposób naruszający te warunki użytkowania lub z naruszenia tych warunków użytkowania.


 1. Utrata danych, treści i pojemności
 • Użytkownicy Siteuo są odpowiedzialni za regularne tworzenie kopii zapasowych danych i treści swojej strony internetowej.
 • Siteuo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych lub treści, które mogą wystąpić w wyniku problemów technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 • Siteuo zastrzega sobie prawo do ograniczenia przechowywania i pojemności w dowolnym momencie oraz do zakończenia kont, które przekraczają swoją przyznaną pojemność i przestrzeń.
 1. E-Commerce 2.1 Ogólne
 • Siteuo umożliwia użytkownikom tworzenie sklepów internetowych i sprzedawanie produktów lub usług za pośrednictwem platformy.
 • Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji związanych z handlem elektronicznym.
 • Siteuo nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy prawne wynikające z sprzedaży produktów lub usług na platformie.

2.2 Dostawcy płatności

 • Siteuo obsługuje różnych dostawców płatności, takich jak Stripe i PayPal.
 • Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie regulaminów i polityk prywatności tych dostawców płatności.
 • Siteuo nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy wynikające z korzystania z tych dostawców płatności.

2.3 Wydarzenia

 • Siteuo pozwala użytkownikom tworzyć i sprzedawać bilety na wydarzenia na platformie.
 • Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji dotyczących sprzedaży biletów na wydarzenia.
 • Siteuo nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy prawne wynikające z sprzedaży biletów na wydarzenia na platformie.

2.4 Uznanie i gwarancje dotyczące e-commerce

 • Użytkownicy uznają, że korzystanie z Siteuo w celach e-commerce odbywa się na ich własne ryzyko i że Siteuo nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przydatności platformy do celów e-commerce.
 • Użytkownicy zgadzają się zrekompensować i zwolnić Siteuo od jakichkolwiek roszczeń lub strat, które mogą wyniknąć z ich korzystania z platformy do celów e-commerce.
 1. Disclaimer of Warranties
 • Siteuo is provided on an "as is" and "as available" basis.
 • Siteuo makes no warranties of any kind, whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
 • Siteuo does not warrant that the platform will be uninterrupted or error-free.
 1. Limitation of Liability
 • W żadnym przypadku Siteuo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, lecz nie ograniczając się do szkód bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, przypadkowych lub wynikających, związane z korzystaniem z Siteuo lub transakcjami e-commerce.
 1. Indemnity
 • Użytkownicy zgadzają się zobowiązać i zwolnić Siteuo, jego spółki zależne oraz jego i ich urzędników, agentów i pracowników, od odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, działania lub żądania, zobowiązania i ugody, w tym w szczególności rozsądne opłaty prawne i księgowe, wynikające z użycia Siteuo w sposób naruszający te warunki użytkowania lub z naruszenia tych warunków użytkowania. 1. Usługi wideo
 • Użytkownicy Siteuo mogą przesyłać i udostępniać filmy na platformie, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
 • Filmy nie mogą zawierać treści nielegalnych, pornograficznych ani w inny sposób obraźliwych.
 • Siteuo zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego filmu, który narusza te warunki użytkowania.
 • Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za treść swoich filmów oraz za wszelkie konsekwencje prawne, jakie mogą wynikać z ich przesyłania lub udostępniania.
 1. Usługi stron trzecich
 • Siteuo może oferować łącza do usług lub stron internetowych stron trzecich, takich jak platformy mediów społecznościowych lub procesory płatności.
 • Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za korzystanie z tych usług oraz za wszelkie konsekwencje prawne, jakie mogą wynikać z ich korzystania.
 • Siteuo nie ponosi odpowiedzialności za treść ani praktyki jakichkolwiek usług lub stron trzecich.
 1. Siteuo Logo Maker
 • Siteuo Logo Maker to funkcja, która umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych logotypów dla swoich stron internetowych.
 • Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za treść swoich logotypów oraz za ewentualne konsekwencje prawne wynikające z ich użycia.
 • Siteuo zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego logotypu, który narusza warunki korzystania z usługi.
 1. Nadużycia i prawa autorskie 4.1 Nadużycia i nadużycia
 • Użytkownikom Siteuo zabrania się angażowania w jakąkolwiek formę nadużycia lub nadużycia, w tym między innymi:
 • Nękanie, znęcanie się lub dyskryminacja wobec innych użytkowników
 • Rozsyłanie spamu lub phishingu
 • Hakowanie lub nieautoryzowany dostęp do platformy Siteuo
 • Naruszenia tych warunków użytkowania spowodują zakończenie konta użytkownika.

4.2 Prawa autorskie

 • Siteuo szanuje prawa własności intelektualnej innych i oczekuje, że użytkownicy również to zrobią.
 • Użytkownikom zabrania się wgrywania lub udostępniania treści naruszających prawa autorskie innych.
 • Any infringement of copyrights may result in the termination of the user's account and legal action.
 1. Disclaimer of Warranties
 • Siteuo is provided on an "as is" and "as available" basis.
 • Siteuo makes no warranties of any kind, whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
 • Siteuo does not warrant that the platform will be uninterrupted or error-free.
 1. Limitation of Liability
 • In no event shall Siteuo be liable for any damages whatsoever, including but not limited to direct, indirect, special, incidental, or consequential damages, arising out of or in connection with the use of Siteuo.
 1. Indemnity
 • Użytkownicy zgadzają się zobowiązać i zwolnić Siteuo, jego spółki zależne oraz jego i ich urzędników, agentów i pracowników, od odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, działania lub żądania, zobowiązania i ugody, w tym w szczególności rozsądne opłaty prawne i księgowe, wynikające z użycia Siteuo w sposób naruszający te warunki użytkowania lub z naruszenia tych warunków użytkowania.HOMEGOOD MOVERS